Algemene voorwaarden Workshops

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met betrekking tot een workshop/ cursus die je met De Viltbloemist afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door betaling van de desbetreffende cursus/ workshop in de webshop van de Viltbloemist.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 De Viltbloemist behoudt zich het recht om indien nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een via e-mail, het bewijs dat de inschrijving definitief is.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 6 deelnemers per workshop.  Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Annulering door de workshop deelnemer van de overeenkomst ter zake een workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande workshop. Er zal dan 25% van het verschuldigde workshop bedrag in rekening gebracht worden.
3.2 Bij annulering tot vier (4) weken tot één week voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de workshop is het volledige workshopgeld verschuldigd en heeft de workshop deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3.3 Annulering door de workshop deelnemer van de workshop na aanvang van de workshop is niet mogelijk.
3.4 Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige en aantoonbare annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met De Viltbloemist bepaald.
3.5 Mocht de workshop deelnemer niet kunnen komen, dan mag deze ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging van de workshopdeelnemer is overdraagbaar, maar graag via mail aanmelden.

4. Annulering/verplaatsing door De Viltbloemist
4.1 De Viltbloemist is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 De Viltbloemist is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen.
4.3 De Viltbloemist is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd minus € 2,50 administratiekosten of je krijgt in overleg de workshopmaterialen thuis gestuurd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer is verzekerd van een plek voor de cursus/workshop na betaling van het volledige bedrag.
5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Daphne via het contactformulier en ik zal mijn uiterste best doen om je daarbij van dienst te zijn.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 De Viltbloemist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 De Viltbloemist is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- en/of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan De Viltbloemist toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 De Viltbloemist behoudt altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

De algemene voorwaarden van de Viltbloemist

Voorwaarden herzien op 14-12-2023