Selecteer een pagina

INFO

FOTO CREDITS

FotoCredits; de foto’s die gebruikt zijn op deze website maak ik allemaal zelf, de foto’s van bruidsparen zijn afkomstig van de volgende fotografen en in goed overleg met het bruidspaar en de fotograaf geplaatst op deze website.

Cheeseworks, Geert de Jong
De foto en filmfabriekRaf Lehaen
Elisabeth van Lent Photography
Elise rachelle fotografie
Jasper Loeffen wedding
Memories for life fotografie
Tessa Bruggink bruidsfotografie
Aga Tomaszek Photograph
Caroline D’Haese, helaas geen URL te vinden
Angela de Haas 
Bliss and Beyond Photography, Kim Korsten
Beyond Light
Huisinga fotografie
Fotografie Ingeborg van Bruggen
van Rangelrooij Fotografie
Lydia Fotografie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Viltbloemist
Jozef Eliasweg 29, 5616 JL Eindhoven
E-mailadres: daphne@be-flowerd.nl
KvK-nummer: 53295900
BTW-identificatienummer: NL142945717B01
Bankrekening: NL55INGB0748646388

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten tussen Viltbloemist en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten kunt u de tekst van deze algemene voorwaarden lezen op www.viltbloemist.nl via de link Algemene Voorwaarden.
3.3 Het accepteren van een offerte en/of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert.
3.4 De Viltbloemist behoudt zich het recht ten allen tijde deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 4 – Offerte
4.1 Offertes zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 5 – Overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Viltbloemist.
5.2 De Viltbloemist is gerechtigd – binnen wettelijke kaders – aanvullende informatie op te vragen die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de Viltbloemist een gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.3 De Viltbloemist zal geaccepteerde bestellingen na ontvangst van betaling binnen 5 dagen uitvoeren.
5.4 Indien de afhandeling van de bestelling vertraging ondervindt, of niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 U heeft het recht om zonder opgave van redenen de bestelling binnen 14 dagen na de datum van ontvangst te herroepen.
6.2 Indien U van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet U het product in de originele ongebruikte staat en verpakking retourneren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
7.1 De kosten van een retourzending komen geheel voor uw eigen rekening;
7.2 Wanneer er volledig aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan, krijgt U het volledige betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.
7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde terugbetaling, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen verhaald worden op de afzender.

Artikel 8 – Retourneren
8.1 Retourzendingen (op basis van artikel 6) worden uitsluitend geaccepteerd wanneer dit vooraf schriftelijk per e-mail is gemeld aan de Viltbloemist (daphne@viltbloemist.nl).
U ontvangt per e-mail een retournummer en instructies voor de retourzending.
8.2 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw retourzending hebben ontvangen en afgehandeld. Restitutie van het aankoopbedrag zal geschieden volgens artikel 7.2/7.3
8.3 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door de Viltbloemist niet aangenomen, ongeacht de redenen van het retourneren.

Artikel 9 – Prijs
9.1 Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen, verzendkosten zijn voor uw rekening.
9.2 Aan verkeerde prijsinformatie ten gevolge van zet fouten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Garantie
10.1 De Viltbloemist staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op website vermelde specificaties. Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, weersinvloeden of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van u vallen niet onder de garantie.
10.2 Kleuren op een beeldscherm kunnen afwijken van de echte kleur van het artikel en zijn geen reden tot reclamatie.

Artikel 11 – Levering
11.1 Uw bestelling wordt door de Viltbloemist in een deugdelijke verpakking verzonden. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van gerecycled verpakkingsmateriaal.
11.2 De levering van de producten vind plaats op het tijdstip waarop de bestelling gereed is voor verzending aan u.
11.3 Na betaling en afhandeling van uw bestelling – vanuit de webshop – wordt deze bij de PostNL ter verzending aangeboden. De Viltbloemist doet haar uiterste best om de bestelling binnen 2 werkdagen na betaling aan te bieden aan PostNL. Na verzending van uw bestelling ontvangt u een bevestigings e-mail voor de verzending. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door de PostNL kan de Viltbloemist niet aansprakelijk worden gesteld.
11.4 Heb je een persoonlijke bestelling/ een bestelling op maat geplaatst, dan zorgt de Viltbloemist ervoor dat de bestelling binnen het afgesproken termijn (via de mail overeengekomen) én na betaling van de factuur aan te bieden aan PostNL. Deze in opdracht gemaakte bestelling kan niet geretourneerd of geannuleerd worden. Na verzending van uw bestelling ontvangt u een bevestigings e-mail voor de verzending. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres in Nederland is. Voor het niet tijdig bezorgen door de PostNL kan de Viltbloemist niet aansprakelijk worden gesteld. Voor Bruidsbloemen en afscheidsbloemen geldt een afwijkend verzendingstermijn en verzenden we altijd aangetekend.
11.5 De Viltbloemist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade ontstaan tijdens transport. Indien u dat wenst kunnen wij uw bestelling verzekerd laten verzenden. U kunt hiervoor Track & Trace kiezen als verzend methode bij uw bestelling. Het Track & Trace nummer ontvangt u in de bevestigings e-mail voor de verzending.
11.6 U verplicht zich ertoe, de ontvangen bestelling direct te controleren. Eventuele gebreken en/of beschadigingen moet u binnen 24 uur schriftelijk per e-mail melden aan de Viltbloemist. (daphne@viltbloemist.nl).

Artikel 12- Annuleren
12.1 Het is mogelijk een geplaatste bestelling binnen 24 uur te annuleren, mits deze nog niet verzonden is, door een e-mail te sturen aan daphne@viltbloemist.nl. Uw annulering is pas definitief als u hiervan een schriftelijke bevestiging via e-mail heeft ontvangen.
12.2 Indien u de geannuleerde bestelling (binnen 24 uur en nog niet verzonden) reeds heeft voldaan, zal de Viltbloemist zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen het totaalbedrag aan u terug storten.
12.3 Betaalde bestellingen die binnen 24 uur worden geannuleerd en reeds zijn verzonden kunnen alleen nog worden aangemeld als retouren via het herroepingsrecht (zie artikel 6).

Artikel 13 – Betalingen
13.1 Betaling kan geschieden per overboeking of IDEAL zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
13.2 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
13.3 Bij betaling per overboeking geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Viltbloemist.
13.4 Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen is bijgeschreven op het rekeningnummer van de Viltbloemist, zal de bestelling door de Viltbloemist worden geannuleerd.
13.5 Afhandeling van de bestelling vindt plaats nadat de betaling is bijgeschreven op rekening van de Viltbloemist.

Artikel 14 – Klachten
14.1 Bij klachten over onze artikelen en/of diensten kunt U via de website of per e-mail contact opnemen met de Viltbloemist.

VEELGESTELDE VRAGEN

Klik op een vraag om het antwoord te lezen

WAAROM ZOU IK VOOR VILTEN BLOEMEN KIEZEN?

Natuurlijk is die keuze helemaal aan jou. Hou jij meer van echte bloemen, volg dan gewoon jouw gevoel. Het is jullie feest en jullie trouwdag en dat is het belangrijkste. Ik geloof dat ik dat nog het moeilijkste vond, destijds toen wij gingen trouwen. Want bij mijn gevoel blijven vond ik niet gemakkelijk. Er zijn zoveel bedrijven en misschien zelfs familieleden of vrienden, die allemaal adviezen hebben over wat moet, mag en kan.

Kortom, hou vast aan wat jullie samen mooi vinden. En zijn dat vilten bruidsbloemen, dan ga ik ervoor zorgen dat jullie boeket en/of accessoires zo mooi worden, dat het helemaal bij jullie plaatje past!
Ik denk dat de keuze niet zo moeilijk is als je de voordelen van deze blijvend bijzondere bloemen van vilt ziet:

De bruidegom hoeft niet op jullie trouwdag de bloemen te gaan halen, dat kan weken of zelfs maanden van te voren.
Jullie beslissen samen over het boeket, dus je zit niet in spanning of jij het wel mooi vindt.
Je kunt de bloemen gemakkelijk aan de kant leggen, per ongeluk laten vallen, de hele dag meeslepen in koud of warm weer zonder dat er iets met de bloemen gebeurt.
Met een regenbui is het handig als je ze beschermd, maar ja wie wil er nu een bruid zijn, met verregend haar en natte trouwjurk, dus jouw boeket zal vast ook wel beschermd worden!
Je kunt iedere bloem in ieder jaargetijde kiezen, want deze beauty’s zijn in ieder seizoen prachtig.
En als laatste kun je je trouwboeket jaar en dag bewaren. In een mooie vaas, een stolp of gewoon in een glazen kast bijvoorbeeld.

LEVERTIJD

Het zou fijn zijn als je me 1 – 3 weken geeft om de bijzondere (bruids-)bloemen te maken en naar je toe te kunnen sturen. Voor bruidsboeketten, rouwbloemen en andere accessoires zou het fijn zijn, als je me ongeveer 2 maanden de tijd geeft, handwerk kost tijd en ik wil graag alle bloemen met veel zorg en liefde voor jullie maken. Heb je een bestelling sneller nodig, voel je vrij om me te mailen en dan kijk ik wat ik kan doen. Hangt echt een beetje af van de hoeveelheid opdrachten die ik op dat moment in bestelling heb.

BETALING

Omdat alle bloemen speciaal voor jou worden gemaakt, kan ik ze alleen gaan maken na betaling van jouw/ jullie bestelling. Ik verstuur een prijsvoorstel per mail of een offerte bij een bestelling boven de 250€ en die bevestigen jullie dmv een mail terug aan mij.
Van de factuur die ik verstuur, ontvang ik binnen 8 dagen het bedrag wat op de factuur vermeld staat. Dan ga ik aan de slag.
Bij bedragen boven de 250€ mag je de helft aanbetalen voordat ik ga starten. Het restbedrag mag betaald worden, voordat ik het verstuur of net voordat je je bestelling komt ophalen.

Ik beloof je dat ik de bruidsbloemen alle zorg en aandacht geef, die ze verdienen. Je krijgt namelijk een handgemaakte blijvend bijzondere bloemen! Er zijn er geen 2 hetzelfde!

VERZENDEN

Je krijgt altijd een trackentrace nummer van POSTNL via de mail van mij, als ik je pakket verstuurd heb. Bruids- en Rouwbloemen verzend ik aangetekend en hebben een handtekening voor ontvangst van jou nodig. Zo weten we allebei zeker, dat jouw mooie bloemen en/ of accessoires jou op de juiste manier bereiken. Want ik zou me ontzettend rot voelen als jullie blijvend bijzondere bloemen niet aan zouden komen, door een foutje bij de bezorging…..

BEWAREN

Iedere bloem is blijvend bijzonder, dus voel je vrij om er met je vingers aan te komen of de bloemen terug in vorm te brengen. Mochten de bloemen nat worden of vochtig, laat ze drogen aan de lucht. Het blijft een natuurproduct, wat kan verkleuren in de zon of iets kan krimpen, wanneer het doorweekt raakt. Mijn advies is om je bloemen te bewaren in een goed af te sluiten doos en zo min mogelijk bloot te stellen aan de directe weersomstandigheden als je er niet naar kijkt. In een stolp, wissellijst of ander glazen bescherming staan jouw bloemen stofvrij en krijgen toch de aandacht die jij ze wilt geven. Op deze manier blijven jouw vilten bloemen en/ of accessoires het mooiste.
Met een pluisvrije roller kun je de bloemen voorzichtig borstelen.

INSTALOVE

Pin It on Pinterest

Share This